Frequentie

expatkraamzorg

Willen voorschrijven en vastleggen hoe vaak je kindje mag drinken, komt voort uit de (soms terechte) behoefte om ouders structuur te bieden. Daarbij veronderstelt men, overigens ten onrechte, dat borstgevoede baby’s geen structuur zouden hebben en dus een belasting voor de ouders zijn. Niets is minder waar: borstgevoede kindjes die frequent en op eigen initiatief mogen drinken, zijn minder gespannen, huilen minder, groeien goed, slapen rustiger en zullen na verloop van tijd vanzelf in een ritme komen. Pasgeboren kindjes hebben meer baat bij korte en frequente voedingen dan bij langere voedingen eens in de zo veel uur.

Blijf minimaal acht tot twaalf maal per etmaal voeden- soms in clusters (meerdere keren willen drinken in een korte tijd) soms zit er anderhalf tot drie uur tussen de voedingen. Probeer niet op schema te voeden maar laat je baby met zijn hongersignalen aangeven wanneer hij gevoed wil worden.

Hongersignalen zijn smakgeluidjes maken en als je kindje met zijn handjes naar zijn mondje gaat. Probeer altijd twee borsten per voeding te geven. Wissel, indien nodig, pas van borst als de eerste goed leeg is gedronken. Niet iedere baby heeft echter twee borsten per voeding nodig. Voed in dat geval altijd om en om en zorg dat beide borsten evenredig gestimuleerd worden.

Wil je online advies & begeleiding over dit onderwerp?