Disclaimer voor Expatkraamzorg.nl

Katharina Josephina Maria Stadegaard (Kamer van Koophandel: 65159144), hierna te noemen Expatkraamzorg, verleent u hierbij toegang tot Expatkraamzorg.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Expatkraamzorg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Expatkraamzorg spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten/adviezen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten/adviezen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Expatkraamzorg.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten/adviezen van derden kan Expatkraamzorg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten/adviezen liggen bij Expatkraamzorg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten/adviezen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Expatkraamzorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten/adviezen anders aangegeven is.